obrázek

Infrastruktura


 
helpDesk
DPG Invent > Produkty a služby > Infrastruktura

Infrastruktura

Nejnižší vrstva OSI ISO nebo TCPIP síťového modelu má za úkol fyzický přenos dat. Vzhledem ke značně odlišným přenosovým charakteristikám prostředí pak rozlišujeme přenos:

  • v lokálních sítích - LAN = Local Area Networks
  • v rozlehlých sítích - WAN = Wide Area Networks
  • ve virtuálních sítích - VPN = Virtual Private Network
  • v bezdrátových sítích (wi-fi je pouze jedna z mnoha možností)

TCP IP síťový model

Pro všechny typy uvedených sítí je nutné vystavět přenosovou síť, vyhovující přenosovým potřebám. Pro infrastrukturu LAN byl normalizován název Generická kabeláž.